I en idrottsförening är det många aktiviteter och händelser som hela tiden behöver kommuniceras ut till föreningens medlemmar. Det kan handla om idrottsmötesplatser, utbildningar, föreläsningar och föreningens årsmöte. För att förbättra kommunikationen finns det ett antal verktyg och åtgärder som kan användas, vilket förenklar uppgiften att få ut all nödvändig information till föreningens medlemmar.

Skicka nyhetsbrev

Ett bra sätt att förbättra kommunikationen i föreningen är att starta upp ett nyhetsbrev från Ungapped. Här kan du skapa snygga nyhetsbrev som ser ut precis som du vill. Du kan utgå från Ungappeds färdiga e-postmallar och bildbanken eller själv skapa egna mallar baserat på din grafiska profil. Med uppdaterade mottagarlistor och segmenterade utskick är det enkelt att få ut informationen som krävs. Ungapped har mångårig erfarenhet av att producera digitala nyhetsbrev och finns tillgängliga för att din idrottsförening ska kunna förbättra sin kommunikation. Det finns fördelar med att välja en tjänst som låter dig lägga till många olika funktioner, som enkäter och undersökningar. Här kan du ta reda på vad medlemmarna i idrottsföreningen tycker om olika frågor och snabbt få svar, med flervalsfrågor och genomlysande svarsalternativ. Du kan nå medlemmarna snabbt via sms, och enkelt hantera inbjudningar och event. Ungapped ger dig också tillgång till experter som hjälper dig med den digitala kommunikationen i din idrottsförening.

Effektiv kommunikation

För att den interna och externa kommunikationen ska fungera i en idrottsförening krävs en effektiv kommunikationsplan. Föreningens identitet och värderingar behöver kommuniceras ut så att potentiella samarbetspartners och medlemmar vet vad det är för förening de associerar sig med. All marknadsföring av föreningen behöver följa marknadsföringslagen så att läsarna förstår att det inte rör sig om ren information.