Genom att använda idrotten som en strategi för rekrytering kan organisationer dra nytta av dess förmåga att främja viktiga färdigheter som teamwork och ledarskap. Samtidigt skapas en positiv image för organisationen, vilket lockar individer som prioriterar hälsa och välmående.

Främjande av arbetsfärdigheter

Något som präglar idrott, inte minst lagsporter, är att det krävs samarbete och stark laganda för att lyckas. Det går att betona sådana egenskaper under rekryteringsprocessen från Next u för att attrahera personer som är väl lämpade för samarbetsinriktade arbeten.

Idrott för positiv image

När företag engagerar sig i idrott visar det att de bryr sig om hälsa och välmående. Genom att sponsra idrottsevenemang och delta i idrottsföreningar kan företag locka individer som delar samma värderingar och värnar om sin fysiska hälsa. Dessutom erbjuder idrottsevenemang möjligheter till nätverkande och samhällsengagemang.

Ytterligare en fördel med att använda idrotten är att den har en förmåga att locka talanger. Det krävs ett starkt driv för att bli framgångsrik idrottare och det kan utnyttjas för att hitta motiverade personer.